togautis

togautis
tógautis, -aujasi (-aunasi Rod), -avosi drąsintis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išsitogauti — įsidrąsinti, apsispręsti: Pirma išsitogauk, paskum daryk Rod. togautis; išsitogauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”